Make your own free website on Tripod.com

PUSAT GIATMARA MENTAKAB

Alamat

Jalan Padang , 28400, Mentakab,Pahang. Tel:09-2723700

Penubuhan

Di tubuhkan pada Jan, 1992, di atas tapak seluas 3 ekar. Tanah dan perimis digunapakai dengan kebenaran Pejabat Tanah Daerah Temerloh. Perimis berasal daripada 4 buah kuaters lama kakitangan hospital yang diubah suai. Di antara ruangan kuarters lama itu dibina 3 buah bengkel berkeluasan lebih kurang 20 x 30 kaki setiap satu. Pembenaan dilakukan oleh pelatih-pelatih kursus teknologi bangunan daripada Pusat GIAT Lipis.

Kakitangan

Kakitangan Terdiri daripada :

Jenis Kursus

Terdapat 3 jenis kursus iaitu :
  1. Teknologi Automatif Kenderaan Komersil (TAKK)
  2. Membaik Enjin Motosikal (MIM) (telah pindah ke Jeli pada Jan.,1995)
  3. Fabrikasi Logam (FL)
  4. Mengetuk dan Mengecat Kereta (MMK)
Kemasukan pelatih untuk sesi 1 & 2 di buat pada bulan January dan Julai tiap-tiap tahun. Borang kemasukan boleh didapati pada bulan November dan Mei di Pusat Giat ini atau Pejabat MARA Daerah Temerloh.

Ko Kurikulum

Selain latihan dalam bidang bidang tertentu, pihak kami juga menyediakan aktiviti-aktiviti seperti :

Aktiviti-aktiviti lain

Kejayaan Pusat Giat

Pusat GIAT ini telah berjaya melatih belia-belia daerah Mentakab dan belia-belia kawasan felda berhampiran. Mengikut rekod kami ,setakat ini kami telah berjaya melatih seramai 882 pelatih dalam pelbagai bidang kemahiran.Selepas menamatkan latihan, lepasan pelatih pusat Giat telah bekerja di kilang, di syarikat-syarikat servis, dibengkel-bengkel dan ada yg berniaga sendiri.